Přeskočit na hlavní obsah

Přihlašování přes Twitter pomocí OAuth

Sepsal jsem tutoriálek, jak umožnit svým uživatelům přihlašování do naší aplikace přes Twitter s využitím OAuth. Pro pochopení základních principů doporučuji například Arthurův článek OAuth – nový protokol pro autentizaci k vašemu API. V následujícím textu už jenom ukážu konkrétní praktický postup, jak to do svého webu implementovat snadno a bezbolestně.

Knihovna pro práci s OAuth

Pro přístup k Twitter API využijeme nějakou existující knihovnu. Já budu vše ukazovat na knihovně Abraham TwitterOAuth. Ta se sestává ze dvou souborů. Jednak OAuth.php pro obecnou práci s jakýmkoliv OAuth, jednak nad tím postavený twitterOAuth.php pro přístup právě k Twitter API.

V prvním kroku si tedy celou knihovnu stáhněte a zahrňte do své aplikace obvyklým způsobem, ať už přes explicitní require_once, nebo například s využitím autoloadu.

Registrace aplikace u Twitteru

Dále musíte v rozhraní Twitteru registrovat svou aplikaci, aby Twitter věděl, s kým má tu čest a komu vlastně své uživatele autentizuje. To vyřídíte na adrese https://twitter.com/oauth_clients. Většina položek je jasná, popíšu jen ty, u kterých byste mohli váhat:

 • Jako Application type vyberte Browser.
 • Callback URL je adresa, na kterou se k vám budou uživatelé vracet poté, co se úspěšně autentizují na straně Twitteru.
 • Defaut Access Type zvolte podle toho, jestli chcete využívat twitterovské API pouze pro přihlašování či čtení různých informací, nebo zda do něj budete chtít i zapisovat – například posílat uživatelům statusy, měnit nastavení jejich Twitter účtu apod.
 • Nakonec zaškrtněte i Use Twitter for login.

Po úspěšné registraci vám systém přidělí Consumer key a Consumer secret, kterými budete při každé komunikaci s API prokazovat, že to je zrovna a právě ta vaše aplikace. Rozhodně je tedy nikde nezveřejňujte. Pro jednoduchost si je nyní uložíme jako konstanty:

define('CONSUMER_KEY',  'ahjcEcDhfsRKZvQk');
define('CONSUMER_SECRET', 'EhWLtbn3M3DaPL0q7WLLe2xiBft1E7q8');

Posíláme uživatele na autentizační server

Ve zkratce řečeno probíhá přihlášení tak, že odešlete uživatele na autentizační server Twitteru, tam se uživatel přihlásí zadáním svého username a hesla, server vám jej vrátí zpátky a potvrdí vám, že se jedná o toho a toho uživatele. Teď se podívejme na první polovinu tohoto procesu.

Nejprve vytvoříme instanci třídy TwitterOAuth. Jako parametry zadáme consumer tokeny, které jsme získali výše:

$oauth = new TwitterOAuth(CONSUMER_KEY, CONSUMER_SECRET);

Dále musíme mít přidělen request token, pod kterým budeme celou autentizaci provádět. Požádáme tedy o přidělení request tokenu:

$requestToken = $oauth->getRequestToken();

Request token se ve skutečnosti skládá ze dvou částí – klíče a tajemství. Obě hodnoty si uchováme v sessions, protože je budeme potřebovat později, až se nám uživatel vrátí z autentizačního serveru:

$_SESSION['request_token_key'] = $requestToken['oauth_token'];
$_SESSION['request_token_secret'] = $requestToken['oauth_token_secret'];

Nyní získáme autentizační URL, na které uživatele pošleme. Jako parametr zadáme klíč právě získaného request tokenu:

$url = $oauth->getAuthorizeURL($requestToken['oauth_token']);

A teď už uživateli dané URL buďto vypíšeme, aby si na něj kliknul, nebo jej tam pošleme rovnou a bez ptaní:

header('Location: ' . $url, TRUE, 301);
exit;

Celý skript tedy bude vypadat nějak takto:

// načteme knihovnu
require_once 'library/twitterOAuth.php';

// definujeme si konstanty
define('CONSUMER_KEY',  'ahjcEcDhfsRKZvQk');
define('CONSUMER_SECRET', 'EhWLtbn3M3DaPL0q7WLLe2xiBft1E7q8');

// vytvoříme si základní instanci
$oauth = new TwitterOAuth(CONSUMER_KEY, CONSUMER_SECRET);

// vyžádáme si request token
$requestToken = $oauth->getRequestToken();

// uložíme request token do sessions
$_SESSION['request_token_key'] = $requestToken['oauth_token'];
$_SESSION['request_token_secret'] = $requestToken['oauth_token_secret'];

// získáme URL autentizačního serveru
$url = $oauth->getAuthorizeURL($requestToken['oauth_token']);

// přesměrujeme uživatele na autentizační server
header('Location: ' . $url, TRUE, 301);
exit;

Vítáme uživatele zpátky

Pokud se uživatel na autentizačním serveru úspěšně přihlásí, pošle jej Twitter zpátky k nám do skriptu, který jsme výše zadali do nastavení Callback URL. V tomto skriptu musíme udělat následující kroky.

Nejprve vytvoříme instanci, ovšem již navázanou na náš request. To se zajistí tak, že za první dva obligátní parametry se přidají ještě další dva s uloženým request tokenem:

$oauth = new TwitterOAuth(CONSUMER_KEY,
             CONSUMER_SECRET,
             $_SESSION['request_token_key'],
             $_SESSION['request_token_secret']);

Od tohoto okamžiku už je request token nepotřebný, takže jej můžeme pro pořádek zrušit:

unset($_SESSION['request_token_key']);
unset($_SESSION['request_token_secret']);

Teď potřebujeme od autentizačního serveru získat informace o uživateli, abychom vůbec věděli, kdo že se to tam přihlásil. Tyto údaje si můžeme uložit například do sessions a dále je nějak využívat:

$info = $oauth->getAccessToken();
$_SESSION['user_id'] = $info['user_id'];
$_SESSION['user_name'] = $info['screen_name'];

V poli $info je kromě ID a jména uživatele také ještě takzvaný access token. Ten si uchováme pro případ, že bychom v budoucnu chtěli jménem uživatele posílat do Twitter API ještě nějaké další dotazy. Já si to uložím jen do sessions, ale samozřejmě je možné si access token uchovat i trvale například do databáze. Stejně jako u request tokenu, i access token se skládá z klíče a tajemství:

$_SESSION['access_token_key'] = $info['oauth_token'];
$_SESSION['access_token_secret'] = $info['oauth_token_secret'];

A to je vše, už jsme komplet přihlášeni. Celý kód uvedeného skriptu by vypadal nějak takto:

// načteme knihovnu
require_once 'library/twitterOAuth.php';

// definujeme si konstanty
define('CONSUMER_KEY',  'ahjcEcDhfsRKZvQk');
define('CONSUMER_SECRET', 'EhWLtbn3M3DaPL0q7WLLe2xiBft1E7q8');

// vytvoříme si instanci pro daný request
$oauth = new TwitterOAuth(CONSUMER_KEY,
             CONSUMER_SECRET,
             $_SESSION['request_token_key'],
             $_SESSION['request_token_secret']);

// vymažeme request token ze sessions
unset($_SESSION['request_token_key']);
unset($_SESSION['request_token_secret']);

// získáme a uchováme info o přihlášeném uživateli
$info = $oauth->getAccessToken();
$_SESSION['user_id'] = $info['user_id'];
$_SESSION['user_name'] = $info['screen_name'];
$_SESSION['access_token_key'] = $info['oauth_token'];
$_SESSION['access_token_secret'] = $info['oauth_token_secret'];

Posíláme další požadavky

Uživatele už máme přihlášeného, můžeme tedy do Twitter API posílat jeho jménem požadavky. Nejprve musíme vytvořit instanci třídy TwitterOAuth, ale jako třetí a čtvrtý parametr nyní zadáme access token, který jsme si výše uložili do sessions:

$oauth = new TwitterOAuth(CONSUMER_KEY,
             CONSUMER_SECRET,
             $_SESSION['access_token_key'],
             $_SESSION['access_token_secret']);

Všechny další požadavky se pak už velice jednoduše posílají přes volání metody OAuthRequest. Následuje několik příkladů přímo z dokumentace k námi používané knihovně:

$content = $oauth->OAuthRequest('https://twitter.com/account/verify_credentials.xml', array(), 'GET');

$content = $oauth->OAuthRequest('https://twitter.com/statuses/replies.xml', array(), 'POST');

$content = $oauth->OAuthRequest('https://twitter.com/statuses/update.xml', array('status' => 'Test OAuth update. #testoauth'), 'POST');

Konkrétní podoba jednotlivých požadavků už je mimo záběr tohoto článku a doporučuji k tomu prostudovat specifikaci Twitter API.

Na co ještě nezapomenout?

Určitě jste si všimli, že v ukázkových skriptech spousta věcí chybí, nejsou tam ošetřeny žádné chybové stavy apod. Nechal jsem to tak záměrně kvůli jednoduchosti a pochopitelnosti ukázek. Každopádně pokud to budete někde implementovat, tak je nutné ještě ošetřit zejména následující věci:

 • nepovedené instancování TwiterOAuth,
 • neúspěšné dotazy pro request token, access token, autentizační URL či jiné requesty,
 • přímý přístup na callback URL, kdy není v sessions žádný request token uložen,
 • totéž pro běžné requesty, pokud ještě nemáme uložen žádný access token,
 • návrat uživatele po neúspěšné autentizaci, který se pozná tak, že na konci callback URL není za otazníčkem připojen parametr oauth_token,
 • někde na začátku skriptů se samozřejmě musí nastartovat sessions.

Už vám někde OAuth přihlašování běží? Pochlubte se do komentářů!

Komentáře

 1. GRRRRR! Dneska jsem si přesně tenhle článek rozepsal pro Zdroják. Teď už asi nemá smysl ho psát. Jako fakt dík! ;)

  Ale jinak: Dobrý článek, dám to teda aspoň jako Zprávičku.

 2. O autentizačním protokolu jsme nedávno psali také u nás na blogu – http://blog.itplace.cz/…o-protokolu/

 3. Jenom pro pořádek doplním, že výše popsané přihlašování jsem použil na Follow.cz href=„http://­www.follow.cz“ rel=„nofollow ugc“>http://ww­w.follow.cz.

 4. Co tak OAuth a google? Vite nekdo? Rozbehali ste to?

 5. Ahoj, potřeboval bych po přihlášení uživatele zjistit co nejvíce informací. Např email atd…

  adam.sorfa@gmail.com